International Congress on Big Data

İlhan Kılıç

Proda Yönetim Kurulu Başkanı

İlhan Kılıç, 2000 yılından beri bilişim sektörünün içerisinde faal olarak yer almaktadır. 2006 yılında kurulmuş olan Proda Bilişim ve IOTurks’ün kurucularındandır. Proda Bilişim’in üzerine yoğunlaşmış olduğu temel alanlar, özellikle kurum ve kuruluşlara danışmanlık, veri merkezi, donanım, risk yönetimi ve veri ambarı hizmetleridir. IOTurks ise Türkiye’deki ilk yerli donanım üreten şirket olma niteliğini taşımaktadır. Ayrıca Türkiye’nin ilk milli yerli yapay zekâ temsilcisi API-IO ve büyük veri alanında atılmış olunan en büyük adımlar, bu şirketler bünyesinde hayata geçmiştir.

Vizyon olarak günlük çözümlerden ziyade, geleceğe yönelik ve geniş bir vizyonla planlanan kalıcı BT yatırımlarının kurumsal verimlilik bakımından önemini benimsemiş olan İlhan Kılıç, bu amaçla Gazi Üniversitesi’nde eğitimler verilmesine ve etkinlikler düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Konu Başlığı: Büyük Veri Uygulama ve Entegrasyon Örnekleri