International Congress on Big Data

Uğur Çağal

Uğur Çağal
Telekom Sektöründe Büyük Veri Güvenlik Analitiği ile Dolandırıcılık Tespiti ve Önlenmesi

Telekom sistemlerinin IP ağları ile birleşmesi sonucunda sadece yerel sistemler değil servislerde dahil olmak üzere tüm sistemin kontrol edilmeye ve bütünsel güvenliğe ihtiyacı vardır. Sistemlerin karmaşık hale gelmesi ve kullanım miktarının artması Telekom sistemleri üzerinde dolandırıcılığı arttırmıştır.

Geleneksel güvenlik modeli, bir tehdit olarak dolandırıcılığı önlemek için yeterli değildir.
Dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek için büyük ve hızlı veri analitiğine, makine öğrenme yaklaşımlarına ve lojiksel ifade tabanlı ileri kural platformuna ihtiyaç vardır. Bu sunumda, problemleri ve çözümleri tartışacağız ve özellikle üniversitelerle yürüttüğümüz makine öğrenme yaklaşımlarının çıktılarını paylaşacağız.